Menu

Terre des Hommes

 

Terre des Hommes

Terre des Hommes is in 1965 opgericht met als doel uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden te stoppen. Terre des Hommes zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Om dat te bereiken werkt Terre des Hommes wereldwijd samen met lokale partners. Zo kunnen kinderen ter plaatse geholpen worden. Ook de lokale bevolking profiteert van die hulp.

 

Kinderen hebben rechten

Het VN Kinderrechtenverdrag vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. Hulp die geboden wordt zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Die hulp is nodig! Want kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van de rechten van het kind. Denk aan ernstige vormen van kinderarbeid, de handel in kinderen (onder meer voor kinderprostitutie), kindermisbruik en onveilige migratie. 

 

Structurele oplossing

Terre des Hommes wil kinderuitbuiting structureel oplossen. Dat gebeurt door de slachtoffers te helpen en door de problemen bij de wortels aan te pakken. Die aanpak bestaat uit preventie, bescherming, rechtshulp voor slachtoffers, publieke en politieke lobby, werken met partners en betrokkenheid van gemeenschappen stimuleren.

 

Dorpentocht Walcheren

De opbrengst van de Dorpentocht Walcheren komt ieder jaar ten goede aan Terre des Hommes. Dit jaar wordt de opbrengst besteed aan het project "Actie tegen kinderarbeid in Kenia”.