Terre des Hommes Dorpentocht Walcheren.

Let op: onderstaande tekst gold voor de dorpentocht 2014!

Thema 2014: "Ambachten"

Het is niet de eerste keer dat ‘ambachten’ het thema is van de Dorpentocht. In een tijd dat nieuwe ambachten minder zichtbaar zijn leven de oude ambachten, des te meer. U zult verrast worden door de vele activiteiten op alle stempelposten, activiteiten die op de één of andere manier een relatie hebben met (oude) ambachten. Een aantal willen we dan ook op ambachtelijke wiize eren: in de vorm van een limerick!

Stempelpost Biggekerke
De bierbrouwer als historisch ambachtsman

Uit oud besef brouwt men hier ambacht’lijk bier.
Nu hoop ik, dat ik het feest van vroeger niet verstier,
_____maar bier drinken wij uit een pul.
_____De Germanen vonden dat flauwekul:
die gebruikten des vijands schedels voor hun drinkplezier.


Stempelpost Koudekerke
Zeeuwse klederdracht

Wie meent het verleden van zich te kunnen weren
verzuimt al gauw de kans zijn zelfinzicht te vermeren.
_____Grijp nu de kans en zie de pracht
_____van onze Zeeuwse klederdracht
en laat u door dat moois maar al te graag beleren!

Stempelpost Middelburg
De lekkerste kaas is boerenkaas!

Het verse gras is de koe haar allerliefste voer.
Zo schenkt zij ons haar melk, die na een lange toer
_____met stremsel, wrongel en heel veel werk
_____wordt tot onze kaas. Kwaliteit is het merk
van de liefde voor het vak van zelfkazende boer!


Stempelpost Veere
De stoelenmatter

Het verleden zal voor immer in ons blijven woelen.
Elk ambachtsman ziet dat steeds in alle smoelen,
_____(als hij het erfdeel dat hij beheert
_____naar allerbest vermogen restaureert),
die hem bewond’ren als matter van oude stoelen.


Stempelpost Vrouwenpolder
De nettenboeter

Armoe, storm en kwel: dat kwam de visser steeds en altijd tegen.
Vrouw, vriend en kind: bij de haven scheiden zich al hun wegen.
_____En voor je met je lekke schuit vertrekt, moet er
_____eerst nog hard gewerkt zijn door de nettenboeter.
Visrijke vangst daarna, en dan behouden thuis? Op Hoop van Zegen.

Stempelpost Oostkapelle (1)
Oude landbouwwerktuigen

Ook op deze plaats eist de tijd genadeloos zijn tol.
Van ploegen, eggen, schoffels, spaden is ’t hier overvol.
_____Maar ’s boeren trouwste werktuig ooit,
_____(geef hem die eer, vergeet hem nooit!),
was die ouderwetse, stevig-ronde Zeeuwse boerenknol.


Stempelpost Oostkapelle (1)
Oude landbouwwerktuigen

Ook op deze plaats eist de tijd genadeloos zijn tol.
Van ploegen, eggen, schoffels, spaden is ’t hier overvol.
_____Maar ’s boeren trouwste werktuig ooit,
_____(geef hem die eer, vergeet hem nooit!),
was die ouderwetse, stevig-ronde Zeeuwse boerenknol.

Stempelpost Oostkapelle (2)
Kinderboeken

Het ene kind een prachtig platenboek in handen geven;
het andere een spannend verhaal laten beleven.
_____Zo mooi: een kind met een boekje,
_____stil genietend in een eigen hoekje.
Opvoeden in vreugd! Niets is beter na te streven!


Stempelpost Aagtekerke
Oude brompotten

En wat zien wij hier? Een groepje oude tractoren
De vrij recent de rust op ’t land kwamen verstoren.
_____Zo kwam een eind aan alle paardenvlijt.
_____Maar zij werden door de wrede tijd
oud roest, dat zelf tot ons erfgoed is gaan behoren.

Stempelpost Westkapelle
Overwegingen van een heipaal

Die kerels gooien steeds dat heiblok op mijn bol.
Die klappen onderga ik ook niet voor mijn lol!
_____Dreun au! Dreun au! Dreun au!
_____Dreun au! Dreun au! Dreun au!
Ik ga de grond maar in. Daar houd ik het langer vol!


Stempelpost Zoutelande
Het paardenmes

In nut en pracht waren zij de top van kunst in boerenkringen,
en werden steeds vol trots getoond bij het rijden op de ringen:
_____het heft als kunstwerk o zo prachtig;
_____als mes voor achter ’t paard o zo krachtig;
zodat zij na verloop van tijd als erfstuk op de zonen overgingen.


Stempelpost Meliskerke
De hekkensluiter: Smederij Ido Matthijsse

Heeft u na al deze limericks zin om zelf er één te maken? Misschien inspireren Ido’s smeedijzeren hekwerken u?
Het genre is genoemd naar het plaatsje Limerick aan de Ierse zuidwestkust.
De klassieke limerick voldoet aan de volgende regels. Het rijmschema is aabba. De eerste regel begint met ‘Er was eens’ en eindigt met een plaatsnaam. De eerste twee en de laatste regels zijn lang, de derde en vierde kort. De hele limerick is één zin en de inhoud is vaak een grap.
Succes! Als dichter heeft u altijd de vrijheid deze regels naar eigen inzicht aan te passen.

De in dit boekje opgenomen limericks vallen krachtens de Nederlandse wet op het auteurschap onder de rechten van drs. C. Rooker© te Middelburg. Het is derden toegestaan om één of meerdere van deze limericks kostenloos en zonder verder verzoek over te nemen, mits voorzien van de duidelijke auteursondertekening: Rien Rooker, Middelburg 2014.Welkom bij Staatsbosbeheer Zeeland Wel eens door de stiekeme paadjes bij kasteel Westhove gedwaald? Genoten van de stuivende duinen in de Boswachterij Westenschouwen? Met de kinderen gespeeld in het speelbos in Braakman-Noord? Vijf eeuwen Zeeuwen beleefd in Fort Rammekens, het oudste zeefort van West-Europa? Of een huifkartocht gemaakt op de Slikken Flakkee? Dan was u op bezoek in de terreinen van Staatsbosbeheer: de grootste beheerder van natuur- en recreatieterreinen van heel Nederland. En daar bent u meer dan welkom.
Lekker sporten, spelen, spotten, genieten, het heden opsnuiven, door het verleden dwalen: het kan allemaal bij Staatsbosbeheer.
Overigens bent niet alleen u welkom: ook heel wat soorten planten, dieren en paddenstoelen voelen zich prima in onze terreinen thuis. Immers: ook beschermen hoort tot ons vak!

Met veel plezier stellen wij onze terreinen – wanneer dat kan – beschikbaar voor allerhande activiteiten. Mooie natuur en bijzonder landschappen maken het leven rijker, voller en intenser.
Het beheer en het onderhoud van de terreinen kost heel wat geld. Graag zoekt Staatsbosbeheer met andere organisaties en particulieren naar wegen die mooie gebieden gezamenlijk mooi te houden, voor ons, voor onze kinderen en onze kleinkinderen.
Beschermen, beleven, benutten: dat is ons motto. Naar Buiten! Dat is ons devies.
Welkom bij Staatsbosbeheer Zeeland. Geniet ervan!

Kijk ook eens op: www.boswachtersaanzee.wordpress.com – de site van de Zeeuwse boswachters

Versie 20150817