De volgende tocht is op 6 augustus 2024!

De opbrengst van de Dorpentocht gaat naar een programma
van Terre des Hommes:

Stop kinderarbeid in micamijnen


Mica is een grondstof die veel wordt gebruikt in make-up, auto′s en apparatuur. Het glimt mooi en geleidt stroom goed. De meeste mica komt uit India en Madagaskar. Veel kinderen werken daar in illegale mijnen. Ze krijgen slecht betaald en het werk is gevaarlijk en ongezond. Ze gaan vaak niet naar school. Het project "Stop kinderarbeid in micamijnen" richt zich op kinderen die in het zuiden van Madagaskar werkzaam zijn in de micamijnen.

Binnen het project werkt Terre des Hommes met de lokale gemeenschap die werkzaam is in de mica-industrie. Samen met de kinderen, gemeenschap en lokale overheid zet Terre des Hommes zich in om kinderen uit de mijnen te halen. Dit doen ze door allereerst de kinderen en de gemeenschap bewust te maken van hun rechten. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de ouders een hoger inkomen halen uit de mica-industrie. Maar ook dat zij andere alternatieve inkomstenbronnen kunnen aanboren. De lokale overheid moet ervoor zorgen dat er leraren in de scholen aanwezig zijn en de wetten en regelgeving wordt nageleefd. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat er subsidies en ondersteuning is voor de meest kwetsbare groepen.

Zo werkt Terre des Hommes aan een duurzame oplossing waarbij kinderen een kans hebben op een betere toekomst. Kijk ook op: www.terredeshommes.nl.

Wilt u dit project extra steunen dan is uw donatie welkom op: NL 10 INGB 0000 252525
Of gebruik deze QR-code:Versie 20230813